Kieslijst 8 Kernen

 

Lijst 8 Kernen presenteert kandidaatlijst:

Vorige week is de nieuwe kandidaatlijst van Lijst 8 Kernen vastgesteld. De lokale partij zal deze verkiezingen met 7 kandidaten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen aankomende 21 maart. Tot lijsttrekker is benoemd Joris Kneppers: “We zijn er trots op dat we wederom een kieslijst op hebben kunnen stellen die veel ruimte biedt voor nieuwe mensen die zich in willen zetten voor de inwoners van De Ronde Venen. Het is wederom een mooie mix tussen ervaring en mensen die zich nieuw op het politieke vlak willen bewegen.”

 

Afgelopen vrijdag zijn in een openbare zitting van de Kiescommissie in De Ronde Venen de kandidatenlijsten officieel vastgesteld en bekend gemaakt. Lijst 8 Kernen presenteert daarom met trots de nieuwe kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.  

Joris Kneppers

Als lijsttrekker is Joris Kneppers benoemd, al langer bekend in de lokale politiek.
Het initiatief van Lijst 8 Kernen stamt mede uit zijn betrokkenheid voor de lokale omgeving, die al vroeg ontstond bij onder andere het Jongerenwerk.

Joris: “We zijn met Lijst 8 Kernen begonnen om verjonging en vernieuwing in de lokale politiek te brengen. Die verjonging van de raadsleden zien we inmiddels ook bij de andere partijen plaatsvinden, maar wij vinden dat er qua vernieuwing in de lokale politiek nog veel te behalen is. Lijst 8 Kernen wil onze inwoners nog veel meer betrekken bij het politieke proces, zoals dat in een participatiemaatschappij zou moeten. Wij vinden dat iedere inwoner bijzonder is, met eigen inbreng die waardevol is bij beslissingen die we moeten nemen!”  

 Annemieke

Op nummer twee vinden we Annemieke Groen-Guldemond, een nieuw gezicht, die vanwege haar sociale achtergrond zich vooral zal richten op het groen en de directe leefomgeving.

Annemieke: “Ik ben al langer actief in allerlei overlegstructuren met de gemeente en buurt- en wijkcomités. Tijdens een initiatief van de gemeente over het Groenbeleidsplan ben ik met Lijst 8 Kernen in contact gekomen en deze partij sluit erg aan bij mijn ideeën. Het is echt “van iedereen, voor iedereen”  Wij staan graag dichtbij onze inwoners. En laten hen graag met ideeën en vragen naar ons toekomen om te bespreken. Graag wil ik samen met de partij de politiek toegankelijker maken voor iedereen. Groen, Milieu en Duurzaamheid zijn de onderwerpen waarmee ik aan de slag ga, maar ook het Sociaal Domein is iets wat mij bezig houdt”.  

 Michael Klijn

Ook op nummer drie vinden we een nieuw gezicht, Michael Klijn, ondernemer in de sportbranche. De ruime ervaring die hij heeft opgedaan in de sport- en gezondheidsbranche, maakt hem de perfecte kandidaat voor de onderwerpen Sport, Bewegen en hij heeft daarnaast veel feeling met cultuur en cultuurhistorie.

Michael: “Ik vind het belangrijk dat de politiek de inwoner serieus neemt, de gemeente is er immers voor de inwoners, niet andersom! Het is een flinke stap om echt de politiek in te gaan, maar ik vind het erg tof dat Lijst 8 Kernen open staat voor nieuwe mensen die echt midden uit de samenleving komen, net als u en ik.”

 

 Leonie Minnee

Als vierde kandidaat vinden we Leonie Minnee, huidig fractievoorzitter met een brede kennis van het Sociaal Domein.

Leonie: “Ik vind het heel belangrijk dat we weer nieuwe mensen in laten stromen, zoals ook ik de vorige verkiezingen die kans heb gekregen. Ik heb enorm veel geleerd en ben heel blij met de resultaten die ik terugzie van mijn inbreng, en zak daarom graag wat plaatsjes om Michael en Annemieke die kans ook te geven. Ik zal mij hard blijven maken voor mijn twee grootste politieke wensen. De eerste is ons verouderde politieke systeem te blijven vernieuwen en aan te laten sluiten bij de samenleving van nu. De tweede is het toewerken naar een gemeente waar iedereen de best mogelijke kansen heeft om zichzelf te ontwikkelen en gelukkig te zijn. Het schort echt nog aan een goed minimabeleid bijvoorbeeld! Ik ga ervan uit dat we deze verkiezingen zullen groeien, want de Ronde Venen is toe aan een echt lokale partij die snapt dat de politiek ook mee moet blijven bewegen met de veranderende samenleving”

 

 Noël Lutjes

Jongerenwerker Noël Lutjes is de vijfde kandidaat, ook een nieuw gezicht in de lokale politiek. Noël geeft aan enorm blij te zijn dat hij de kans krijgt om voor Lijst 8 Kernen de koppeling te zijn naar de jongeren in De Ronde Venen.

Noël: “Het is belangrijk dat we in onze gemeente de jongeren niet vergeten. Zij zijn de toekomst en hebben dus ook hun eigen plek in de lokale politiek. Lijst 8 Kernen is natuurlijk dé partij voor jongeren van tegenwoordig. Ontstaan vanuit een stel actieve jongeren, snapt deze partij als geen ander dat voorzieningen voor jongeren een centrale plek in moeten nemen in verschillende opzichten. Ik wil me dan ook met name hard maken voor een goed Jongerenbeleid, maar ook Wonen, Onderwijs en Sociaal Domein hebben raakvlakken waar ik me voor in ga zetten.” Noël zal zich daarnaast inzetten voor een beter Openbaar Vervoer en de horecavoorzieningen in De Ronde Venen.

 

Wouter de Goede

Wouter de Goede is een betrokken inwoner die al jaren op de achtergrond meekijkt met de fractie van Lijst 8 Kernen.

Wouter: “Als proces-analyst ben ik vooral bezig met de stroomlijning van organisaties. De gemeente moet de processen rondom inwoners doorontwikkelen, waarbij inspraak en meedenken centraal zou moeten staan. Alleen dan krijg je die echte verandering naar een participatiemaatschappij. Wil je daar echt iets mee bereiken, dan zul je de inwoners veel meer moeten betrekken!

 

Als laatste kandidaat voor Lijst 8 Kernen vinden we Laurens Geerlings, ondernemer en een bekend gezicht in Abcoude en omgeving. Hij zet zich al jaren in voor diverse sociaal maatschappelijke doelen in onze gemeente.

Laurens: “Ik ben van mening dat de gemeente de inwoner nog veel meer aan het stuur kan laten staan. Het inwoners-initiatief van het zwembad in Abcoude komt echt uit de samenleving en dat is natuurlijk dé manier om betrokkenheid van inwoners te bevorderen. Ik kom in mijn omgeving en dagelijks werk enorm betrokken mensen tegen die graag willen bijdragen aan het wel en wee in onze gemeente. Daarvoor is het wel belangrijk dat we het allemaal niet te moeilijk maken, Lijst 8 Kernen wil daarom bestuur dat iedereen begrijpt!”

 

 

Lijst 8 Kernen wil de komende 4 jaar de inwonersgerichte ideeën en visies blijven inbrengen en gaat daarmee aan de slag aan de hand van een aantal thema’s. Hierbij hoort een verkiezingsprogramma op 1 A4’tje. Daarmee wil de partij aangeven het bestuur open en begrijpelijk te willen houden voor al onze inwoners. 

Joris Kneppers: “Voor ons is het belangrijk dat we geen dikke boekwerken schrijven als we kijken naar wat we nou precies willen. We hebben daarom wederom gestreefd naar een opzet waarbij we ons verkiezingsprogramma helder en overzichtelijk te houden. Daarbij kunnen we prima voortborduren op onze principes die we al eerder vastgelegd hebben.
Ons verkiezingsprogramma bestaat uit een aantal principes en wensen, waarbij de wensen wat ons betreft dynamisch zijn. De principes wijzigen niet, zodat het voor onze inwoners ook duidelijk is hoe onze beslissingen tot stand komen. We publiceren op de website ook de stellingen van het Kieskompas, waarbij we inzichtelijk maken hoe ons stemgedrag tot stand komt. Onze inwoners kunnen dus zelf zien hoe dat leidt tot een verkiezingsprogramma op 1 A4. Bestuur dat iedereen begrijpt!.

 

Klik hier voor het verkiezingsprogramma van Lijst 8 Kernen en de beantwoording van de stellingen van het Kieskompas.